Lünktekst. Põlevkivi

Lünkade täitmise harjutus

  
Täitke ära kõik lüngad, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui vastamine valmistab raskusi, võite kasutada vihjet: klikkige "Vihje" nuppu vastuse ühe tähe kuvamiseks. Võite klikkida ka nupul "[?]" nõuande saamiseks. Pidage meeles, et vihje ja nõuande kasutamisega kaotate Te punkte!
on üks vanemaid ja tähtsamaid . Põlevkivi tekkis väikeste mereloomade, jäänuste lagunemisel miljonite aastate jooksul. Põlevkivikihid on maapõues vaheldumisi . Kihid moodustavad lademe. Kõige paksemad põlevkivilademed on ümbruses, kus lade on 3 m paksune. Põlevkivi kuulub taastumatute loodusvarade hulka ja seda tuleb kasutada säästlikult.